Verkoopsvoorwaarden

 1. De voorwerpen worden toegewezen aan de meest biedende en de laatste opbieder.

 2. De loten worden verkocht in de staat, waarin zij zich bevinden, zonder enige waarborg of verhaal; zij worden onmiddellijk toegewezen; zij blijven ter plaatse op risico en gevaar van de kopers.

 3. In geval van rouwkoop zal het lot te koop worden aangeboden. De rouwkoper zal gehouden zijn om het verschil te betalen tussen zijn rouwkoop en de prijs, waaraan uiteindelijk toegewezen werd.

 4. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na de verkoop.

  1. Iedere betwisting zal op soevereine manier wordt beslecht door de optredende gerechtsdeurwaarder.

  2. In geval van betwisting naar aanleiding van de te koop aangeboden zaak, de geboden prijs, zijn staat, zijn aard, zijn gewicht en hoeveelheid, of in geval van ontoereikend bod, zal de gerechtsdeurwaarder onderhands kunnen :

   • – hetzij de koop vernietigen en overgaan tot een nieuwe oproep;

   • – hetzij het lot terugtrekken en het op een latere zitdag opnieuw te koop stellen.

  1. Wanneer de eigenaar van de te koop gestelde voorwerpen onderworpen is aan de BTW, zal de geboden prijs verhoogd worden met 30% ten titel van BTW (21%) en de kosten.

  2. Wanneer de eigenaar van de te koop gestelde voorwerpen niet is onderworpen aan de BTW, zal de geboden prijs verhoogd worden met 10% ten titel van de kosten.

Geef een reactie