Aanvraagformulier voor gemak van betaling

Teneinde uw voorstel inzake gemak van betaling concreet te onderzoeken en uw verzoek te rechtvaardigen ten aanzien van uw schuldeiser, nodigen wij u uit om volgend formulier in te vullen :

Uw situatie (verplicht) :

Vink aan het vakje, dat overeenstemt met uw huidige situatie

Vink aan het vakje, dat u aanbelangt :

Ik sta onder budgetbegeleiding bij het OCMW.Ik sta onder collectieve schuldbemiddeling bij de rechtbank.

Familiale en vermogensrechtelijke situatie (verplicht) :

Vink aan het vakje, dat u aanbelangt :


Coördinaten :

Naam (verplicht) :

Voornaam (verplicht) :

Telefoon :

GSM :

E-mail (verplicht) :

Referte van het dossier (verplicht) :

Uw voorstel (verplicht) :
€/maand vanaf

Ik heb goed en wel kennis genomen van de opmerkingen, die verbonden zijn aan de aanvraag voor het gemak van betaling.

« REPRODUCTIECODE » (cijfers/letters/kleine letters/hoofdletters), die ik u vraag te willen schrijven in het vakje hieronder. Klik vervolgens op « Verzenden ».
captcha

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE VERZOEKEN TOT GEMAK VAN BETALING

  1. De inlichtingen, die gevraagd werden betreffende uw situatie, zullen ons toelaten om het verzoek tot gemak van betaling te rechtvaardigen ten aanzien van uw schuldeiser.
  1. De verzoeken tot gemak van betaling, zullen geenszins tot gevolg hebben dat de uitvoeringsprocedure, die te uwen laste wordt vervolgd, zal geschorst worden. Alleen de toekenning van gemak van betaling schort de uitvoering op, op voorwaarde dat de afspraken nauwkeurig worden nageleefd.
  1. De gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor om uw voorstel tot betaling te weigeren.
  1. Ondanks de inlichtingen, die werden ingewonnen door middel van het aanvraagformulier voor het gemak van betaling behoudt de gerechtsdeurwaarder zich eveneens het recht voor om bijkomende wettige opzoekingen te doen betreffende uw situatie.
  1. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, die van toepassing zijn, brengt iedere gedeeltelijke betaling, die werd uitgevoerd, de aanrekening van een afkortingsrecht te uwen laste mee.
  1. Het geheel van de inlichtingen, die werden ingezameld door middel van het aanvraagformulier voor gemak van betaling, zal in alle vertrouwelijkheid behandeld worden overeenkomstig art. 2 van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08/12/1992.

Geef een reactie