Voorstelling

Onze bedoeling is om een kwaliteitsvolle, snelle en doeltreffende dienst te verzekeren.

De menselijke en materiële middelen, waarover het kantoor beschikt, laten ons toe om dit doel te verwezenlijken.

De ploeg bestaat uit 23 personen, die beschikken over uiteenlopende bekwaamheden.

Ons administratief kantoor is gevestigd in een functioneel en onlangs gerenoveerd gebouw met een totale oppervlakte van 450 m² op drie niveaus (ontvangst, ruimte voor de cliënten, vergaderzaal, kantoren, archieven, groene ruimte, gemakkelijke parking, …).

Het kantoor is uitgerust met een recent en performant informatica-systeem.

Wij verzekeren de opvolging van de opdrachten, die u ons toevertrouwt, in alle gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, in België en in het buitenland.

Onze ervaring is een bijkomende troef.

Ons gediversifieerd cliënteel (advocaten, particulieren, vennootschappen, parastatalen, de Belgische Staat, steden, …) is een waarborg voor onze bevoegdheid op meerdere juridische vlakken.

Al deze middelen zijn te uwer beschikking, teneinde naar best vermogen uw verwachtingen in te lossen.

Wij proberen zonder ophouden het best mogelijke resultaat te bekomen, met zo min mogelijk gerechtskosten.  Wij voeren voorafgaandelijk onderzoek uit naar de solvabiliteit en wij houden op een objectieve manier rekening met de gegevens in ons bezit en de bijzondere omstandigheden, die eigen zijn aan ieder dossier.

In het kader van de behandeling van de dossiers wordt het nazicht van de identiteit van de rechts- en natuurlijke personen uitgevoerd via een toegang tot verscheidene gegevensbanken, zoals het rijksregister, het Belgisch Staatsblad, de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zijnde websites die de wettelijke en commerciële gegevens verzamelen.

Wij houden u geregeld op de hoogte van het verloop van uw dossier.

Wij hebben een grote ervaring op het gebied van invorderingen, die een belangrijk deel van onze dossiers uitmaken.

Voor dit soort geschillen bezorgen wij u op eerste verzoek de becijferde statistieken en andere balansen, teneinde u toe te laten onze resultaten na te trekken.  Wij geven u ook de mogelijkheid om in alle transparantie uw dossier te raadplegen (boekhoudkundige fiche, aktes, gedigitaliseerde briefwisseling, …).

Geef een reactie