Hervorming van het gerechtelijk landschap in België

De wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en de wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde te versterken, is in voege getreden op 1 april 2014; zij heeft het aantal gerechtelijke arrondissementen aanzienlijk verminderd (van 27 naar 12).

Voortaan zijn de gerechtelijke arrondissementen van Mons, Charleroi en Tournai verenigd in het nieuwe gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

Bijgevolg zijn wij territoriaal bevoegd in het gehele nieuwe gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

We werken in nauw partnerschap met de Gerechtsdeurwaarders  Etienne LEROY & Alain ROGER, met kantoren gevestigd te 6010 CHARLEROI-COUILLET, rue Emile Vandervelde, 31 (webstie: http://www.leroy-roger.be)

Wat België en het buitenland betreft zullen onze gebruikelijke correspondenten de opvolging van de dossiers buiten het gerechtelijk arrondissement Henegouwen blijven verzekeren.

Kaart van België

Belgique-provinces2014

 1. Gerechtelijk arrondissement Henegouwen
 2. Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
 3. Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen
 4. Gerechtelijk arrondissement Antwerpen
 5. Gerechtelijk arrondissement Limburg
 6. Gerechtelijk arrondissement Leuven
 7. Gerechtelijk arrondissement Brussel
 8. Gerechtelijk arrondissement Nijvel
 9. Gerechtelijk arrondissement Eupen
 10. Gerechtelijk arrondissement Luik
 11. Gerechtelijk arrondissement Namen
 12. Gerechtelijk arrondissement Luxemburg

 

Bent u in het bezit van de postcode van een gemeente en u vraagt zich af of wij territoriaal bevoegd zijn ?

Weet dan dat wij ons Ambt uitoefenen in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen in de gemeenten, die kunnen worden geïdentificeerd met een postcode tussen :

 • 6000 tot en met 6599
 • 7000 tot en met 7999

carte-hainaut

Voor de lijst met de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen in stijgende volgorde van de postcodes :  klik hier.
Voor de lijst met de gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen in alfabetische volgorde : klik hier.

Wij verzorgen de opvolging van uw dossier overal in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg via onze gebruikelijke, territoriaal bevoegde correspondenten.

De inningsprocedures in andere Europese landen blijven mogelijk, maar zijn omslachtiger.

monde

Wij betekenen de aktes volgens de geldende wettelijke procedures (internationale verdragen, specifieke regelingen, bilaterale akkoorden,…) overal in de wereld.

 

Geef een reactie